S.B.S. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, uvoz i izvoz

Naslovna
  • Vladimira Nazora 1, Brezje - HR 10431 Sv.Nedjelja
  • MB. 0287130; OIB. 20131703502; info@sbs.com.hr;
  • Porezni broj / EORI no. / VAT ID. HR20131703502
  • Odgovorna osoba poduzeća Stjepan Bašić ing.strojarstva
  • Tel. + 385 1 3365 190 (182, 193) Fax. + 385 1 3365 191
  • CROATIA BANKA D.D. –R.F.Mihanovića 9, HR-10000 Zagreb
  • IBAN RAČUN: HR70 2485 0031 1002 8195 9 SWIFT: CROA HR 2X

za slanje direktnog upita / narudžbe kliknite na jedan od gumbi ispod...