Privola

Naslovna

Privola

Potpisom ove Izjave dajete privolu trgovačkom društvu S.B.S. d.o.o. iz Svete Nedjelje, Brezje, Vladimira Nazora 1 (u nastavku teksta voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja vaše osobne podatke: 
  • Ime
  • Prezime
  • e mail adresu
  • broj telefona
-te da ih obrađuje na način da izradom ponude s dobivenim vašim osobnim podacima - obavijesti vas o cijeni tražene usluge i proizvoda, na temelju zaprimljenog upita;
 
-također kao dio ostvarenog međusobnog poslovnog odnosa primate i šaljete poslovnu korespondenciju sa personalizirane privatne ili poslovne e mail adrese, ovisno o segmentu poslovanja, primjerice zaprimanje i slanje tehničke dokumentacije, slanje upita i ponuda, slika dijela objekta ili objekta u cjelini, ….te ostala poslovna komunikacija; vaše podatke (personaliziranu e mail adresu i sadržaj) ne prenosimo trećim osobama; osim ako niste suglasni da se isti prenose kao neophodni u daljnjoj komunikaciji za obradu i odradu određenog projekta). 
 
Vašim osobnim podacima pristup će imati ovlaštene osobe iz odjela pripreme koji su zaduženi za izradu ponuda na temelju poslanih (zaprimljenih) upita, te ovlaštene osobe koje vrše računovodstvene i financijske obveze; (potpisnici Izjave  o povjerljivosti);
-navedeni osobni podaci koristiti će se samo za tu svrhu.
 
Vaši osobni podaci u svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza Vas kao naručitelja i nas kao izvoditelja traženih usluga i proizvoda; proširuju prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak..
 
Slijedom odredbi navedenih Zakona i Pravilnika, svaki račun između ostalih, obvezno sadrži elemente koje se odnose na: ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca).
 
S.B.S. d.o.o. kao voditelj osobnih podataka poduzimati će sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.
S.B.S. d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Garantiramo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.
 
Voditelj obrade osobnih podataka predati će Vaše osobne podatke svojim izvršiteljima obrade (odjel računovodstvo i financije) radi upisa u registar privola za obradu osobnih podataka.
 
Ukoliko dođe do poslovne suradnje -osobne podatke kao dio poslovnih zadataka prenosimo trećim osobama. Važno je napomenuti da im pružamo samo podatke koji su im potrebni za izvršenje njihovog dijela posla (izrada radnog naloga, izrada montažne liste, izrada skladišnih dokumenta, izrada montažne liste, obavljanje računovodstvenih usluga…i sl.) - zahtijevamo da ne upotrebljavaju Vaše osobne podatke u druge svrhe.
 
Više o Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka možete vidjeti u Pravilima privatnosti.
 
S.B.S. d.o.o. kao voditelj osobnih podataka pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene bit će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.
 
PRIVOLU dajem kao dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak pristupu i obradi mojih osobnih podataka. Njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat (a) da u bilo koje vrijeme mogu povući istu bez negativnih posljedica. Također sam upoznat (a) da sukladno Općoj uredbi  o zaštiti podataka  mogu pod određenim uvjetima koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka, te zabraniti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade. 
 
Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podataka upoznat (a) kako sve ostale informacije vezane uz obradu mojih osobnih podataka mogu provjeriti u pravilima privatnosti na www.sbs.com.hr, te se u pisanom obliku mogu obratiti na adresu Voditelja obrade osobnih podataka:             
                                                                   
S.B.S. d.o.o.  Vladimira Nazora 1 Brezje HR-10431 Sv.Nedjelja
info@sbs.com.hr   
kontakt odjel računovodstvo i financije: + 385 1 3365 182 
 
Povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva.   
                                           
Upoznat(a) sam kako u vezi povrede mojih prava mogu podnijeti pritužbu pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb