BAU 2015 - München

BAU 2015 - München

S.B.S. kao izlagač na međunarodnom sajmu BAU 2015 koji se održao od 19.01. do 24.01.2015 u Münchenu