Tiskara Offset - Kovinska ulica

Tiskara Offset - Kovinska ulica

Izrada ventilirane bond fasade i aluminijske ulazne fasade pigane prema radijusu iz projekta.