RAL ugradnja

Općenito

Izvadak iz smjernica:
“Sukladno preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskoj zaštiti iz1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehničkim smjernicama saveza udruga staklara, metalogradnje i stolara (Izvadak iz službenog tumačenja njemačkih propisa). Iste smjernice preuzela je većina europskih zemalja, prilagođene lokalnim propisima.”
Najpoznatije pod pojmom RAL –montaža prozora
 
RAL – montaža najvećim dijelom cilja na uštedu energije i pravilnu montažu, kako bi se spriječile negativne pojave vlage i njezine posljedice.
Modernim profilima najvećim smo dijelom riješili gubitke kroz same prozore ili vrata – profile i ISO – stakla, ali pojavljuje se sve veći problem oko neadekvatne izvedbe spoja između prozora i zida. Zbog toga se prečesto tek nakon ugradnje energetski efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremećenog toka toplinskih mostova, tzv. izoterma.
 
Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomoću kojih je moguće proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata. Najpoznatiji pojam u izotermi je točka temperature od 9,3°C, kao vrijednost na kojoj se vlaga iz zraka kondenzira i stvara tzv. rosu, koja zavisno od količine vlage u prostoru stvara i veće nakupine u obliku tekuće vode. To je ono što vidimo! Ono što često ne vidimo je takvo rošenje unutar same izolacione razine, najčešde PU-pjene, koja se koristi kao toplinska i zvučna izolacija prilikom ugradnje prozora. Ista svoju efikasnost, izraženu kroz faktor gubitka toplinske energije od cca. 0,036 W / mK prema DIN 52612 (što je vrijednost manja, izolacija je veća), može zadržati samo ako joj osiguramo suhe uvjete, tj. spriječimo prekomjerni dotok vlage iz zraka koja prirodno cirkulira s toplijeg prema hladnijem, u ovom slučaju iz prostorije, kroz spojeve prema vanjskom dijelu građevnog elementa.
 
Samo za ilustraciju, u roku od 24 h, kroz otvor fuge od svega 1 mm, duljine 1m, koja nije paronepropusno izolirana s unutarnje strane, u građevni element – zid, kondenzira otprilike 360 g vode! To često dovodi do već spominjane pojave plijesni, gljivica, truleži te čak curenja vode iz zida, ispod novougrađenog prozora! Za to se često okrivljuje propusnost brtvila ili navodno krivo postavljena okapnica i sl.
Kako bismo spriječili takve pojave i osigurali ugradnju prema ved spomenutom RAL-u, koji se bavi pravilnom izvedbom, potrebno je izolacionu razinu održati suhom, prozor pozicionirati na pravilnu liniju izoterme i naročito s unutarnje strane spriječiti protok vodene pare u izolaciju, paronepropusnim trakama ili brtvilima, a s vanjske razine spriječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, ali osigurati neometano kretanje vodene pare iz građevinskog elementa u atmosferu, za što koristimo brtve ili trake karakteristika koje zadovoljavaju gore opisane RAL smjernice.
Tehnički opis.

RAL ugradnja

-