Obradni centar MF 400

Općenito

Obradni centar za obradu pločastih materijala proizvođača "Promak" Italija.

Stroj je prvobitno namjenjen za obradu aluminijskih kompozitnih "bond" ploča, no moguće su obrade i ostalih materijala poput aluminijskog lima, raznih ALU i PVC panela i sl. Materijal koji obrađujemo na stroju, drži se pomoću vakuuma što omogućuje brzu i kvalitetnu obradu.

Kompletna razrada vrši se na računalu u programu "Alphacam".

Vršimo uslugu radioničke obrada pločastih materijala

Tehnički opis.

Obradni centar MF 400

Max širina ploča: 2000 mm

Brzine glodanja: 

y-os: 20 m/min

Rezolucija osi x,y: 10 µ/m

Usisni tlak: 4 x 275 Mbar

Max broj okretaja: 40000 giri/1'