Brisoleji

Općenito

Zaštita od sunca- pokretne lamele od aluminija, ugradive u sve prozorske ili fasadne konstrukcije.

Ugradnja lamela je vertikalna ili horizontalna.

Lamele dobivaju pogon preko pogonske letve spojene na motor sa cilindrom. Klip cilindra pravocrtno gibanje prenosi na letvu. Letva je preko ekscentričnog prihvatnika spojena na lamelu. Na taj način pretvara se pravocrtno gibanje pogonske letve u kružno gibanje lamele. Sve horizontalne lamele se zakreću uvijek za isti kut, i to od 0-110°, vertikalne -35°-125°, pri čemu treba prilikom montaže voditi računa o tome da ne dođe do preklopa lamela. Motor sa cilindrom učvršćuje se na nosivi profil, a ovaj pomoću nosača u zid/fasadu. Nosivi profil može biti tipski aluminijski ili klasični čelični profil (3 načina ugradnje, vidi na kraju). Na mjestu učvršćenja nosača u fasadu, potrebno je u vertikalu fasade na tom mjestu ubaciti profil za stat. pojačanje. Napajanje motora je izmjeničnom strujom 230 V.

Sistem može sadržavati  upravljačke senzore za svjetlo, temperaturu i kišu. Kombinacijom podataka senzora za kišu i temp., sistem može »predvidjeti« snijeg : npr., pri temperaturi t<2º C, ako pada kiša, horizontalne lamele se automatski postavljaju pod strmiji kut. To spada u domenu software-a. Duljina horizontalnih i vertikalnih pokretnih lamela ovisi o visini ugradnje i karakteristikama motora.

 

Prednosti:

horizontalna i vertikalna ugradnja

mogućnost oblikovanja pomoću lamela različitih širine

mogućnost izbora oblika i boje

visoki stupanj prefabrikacije, jednostavnost rezanja lamele          

 jednostavna montaža, visoka kvaliteta i pouzdanost

tipski načini pričvršćenja na prozorske i fasadne sisteme

visoki stupanj zasjenjenja ljeti, količine svjetla zimi

 vanjska zaštita od sunca otporna na vjetar.  

Tehnički opis.

Brisoleji

Standardi i karakteristike sistema:

Kemijski sastav profila                                    EN-AW66 T66

Tolerancija oblika profila prema                                  EN 12020 – 2.

Tolerancija mjera prema                                              DIN 17615

Tehnološki postupak izvlačenja prema                         DIN 1748

Statika                                                                        DIN 1055

Površinska obrada                                                      DIN 17611

Kontrola kvalitete                                                       DIN EN ISO 9001     

veličine lamela ALB A: 150, 225, 300, 360, 400, 415, 470 mm: