ALU kontinuirana fasada

Općenito

Širok raspon profila omogućuje odabir najprihvatljivih presjeka koje zahtjeva statika i dinamika projekta. U kontinuiranu fasadu, osim klasičnih prozora, može se izvesti prozor kao strukturalni. Kod te vrste fasade karakteristično je što se vide završne maske. Toplinska provodljivost mrežne strukture fasade: od 0,8 do 2,4 W/m2K osino o ostaklu i dimenzijama

Geometrija profila:   

Vidna širina profila 50mm.

Vertikalni, noseći profili su dubine od 50 do 200mm.

Vertikalni noseći profili za kuteve od 10 do 45 stupnjeva su dubine od 85 do 200mm.

Horizontalni profili su dubine od 6 do 180mm.

Horizontalni profili, dubine od 84 do 149mm.

Horizontalni i vertikalni profili su »višekomorni« i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravnine što se postiže preklapanjem profila.

Na kontaktu horizontalnih i vertikalnih nosača umetnuti dilatacione spužvaste gume, ne uže od 3mm, koje će osigurati nesmetane dilatacije hor. profila uslijed temperaturnih promjena, a ne prelaze njihovu vizualnu granicu. Odvod vode iz primarnih kanala vršiti PVC elementima u zonu između stakala kroz vulkanizirani element na čijem se dnu nalazi otvor za odvod vode. Na vrhu profila postaviti EPDM čep koji sprečava prljanje i eventualno začepljenje primarne odvodnje tj. može dovesti do kapilarog efekta što sprečava nesmetano oticanje vode.

Pokrivne kape su različitih oblika i dimenzija sa vidnom širinom od 50mm. Može se koristiti i pravokutna »kapa« od nehrđajućeg čelika ili aluminija. Konstrukcija kape može biti takva da je ona ujedno i pritisna i pokrivna i u tom slučaju se vijak za pritezanje vidi sa vanjske strane.

U fasadu je moguće ugraditi sve tipove prozora. Fasada istovremeno omogućava skrivenu ugradnju el. instalacija potrebnih za napajanje eventualnih sistema automatike na navedenim serijama prozora.

Tehnički opis.

ALU kontinuirana fasada

Profili:
- ekstrudirani profili iz aluminijske legure
- širine 50 - 60 mm (horizontalni i vertikalni)
Ostakljenje:
- debljine stakla od 5mm do 38mm
- učvršćenje stakla pomoću staklodržača i brtvi
Spoj horizontale i vertikale:
- fiksni
- klizni
- vijčani

Karakteristike sistema:

Kemijski sastav profila AlMgSi0,5 F22 prema EN AW – 6060.

Tolerancija oblika profila prema EN 12020 – 2.

Snop profila sa koeficijentom Uf = 1,40 – 2,30 W/m2K prema EN 12412 - 2, ili Uf = 1,20 – 1,80 W/m2K  prema DIN EN ISO 10077 – 2.

Zvučna izolacija prema DIN4109.

Vodonepropusnost prema EN 12154 (KI. RE 1200).

Propustljivost zraka prema EN 12152 (KI. AE).

Otpornost na udar vjetra prema EN 12179 – 4.

Protuprovalnost prema DIN ENV 1627 (WK2) i DIN V 18054 (EF1).

Neprobojnost prema EN 1522 – 1 (M3/FB4).

Sigurnost od ispadanja stakla prema DINEN 12600 i TRAV (kategorija A).

Brtve EPDM prema DIN7863 (-30 do +80 stupnjeva).

Debljina staklo-paketa, koji se može umetnuti u fasadni raster, se kreće od 6mm do 50mm.

Važno znati

Zašto koristiti ovješene aluminijske fasade?!

- Važna uloga u zgradi

- Najuočljiviji dio zgrade

- Postaje pojedinačno najskuplji dio zgrade, skuplji i od nosive konstrukcije kod složenih rješenja

 NAMJENA:

·Štiti od atmosferskih utjecaja: vjetar, oborine i temperatura

·Zaštita od buke

·Omogućava interakciju korisnika sa okolinom

·Utječe na energetsku potrošnju zgrade

Tehnički opis.

Važno znati

MATERIJALI I POVRŠINSKA OBRADA

Aluminij- ispuna i završna obrada

okoluti širine najčešće 1200 – 1500 mm

onajčešće debljine 0,8 – 4 mm

osavijeni rubovi daju krutost

ojednaki postupak anodizacije daje drukčiju nijansu od ekstruzije

1.najvidljiviji materijal na fasadi

·fizikalna svojstva (toplinska i akustička): izolacijska,  normalna, kaljena, toplinski

·sigurnost - laminirana

·konstrukcija - vertikalno odnosno koso (horizontalno)

Brtve

·spriječavaju pojave šumova pri dilatiranju

·podjela na: najčešće EPDM (ethylene propylene diene monomer) i silikonske

2.mokro ugrađene brtve

·brtveni silikon

ostabilan na UV zrake, vodonepropusan, zrakonepropusan, ovelika deformabilnost

·strukturalni silikon

ostabilan na UV zrake, vodonepropusan, zrakonepropusan, omanja deformabilnost, velika čvrstoća