ALU i PVC pregradne stijene

Općenito

PREGRADNE STIJENE

Sistem koristi se za izradu unutarnjih fiksnih stijena. To je sistem hladnih profila, osnovne ugradbene širine do 80 mm.

Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemom , tako da omogućuje oblikovanje interijera prema uzorku fasade. Također je kompatibilan sa serijama za izradu zaokretnih vrata, te serijama za izradu kliznih vrata.

U pregradnu stijenu lako se ugrađuju žaluzine - sa ručnim i električnim pogonom.

Ugrađuju se stakla debljina 4-8 mm, što utječe na klasu zaštite od buke – prigušenje zvuka se kreće u granicama 36-47 dB; ako se koristi staklo 2 x 8 mm SI („sound isolation“), moguće je postići klasu 5 (47 dB).

Sistem također omogućava kombiniranje sa drvom, npr. drvena vrata i sl., te ugradnju ispune-panela od lima, gipsa, drveta i sl.

Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, kutni, sa drugim sistemom- sistemski su riješeni.

Tehnički opis.

ALU i PVC pregradne stijene

karakteristike sistema:

mogućadebljinastakla 2 x  4-8 mm

moguća zaštita od buke u klasi 5 (47 db, uz odg. staklo)

debljinastijenkeprofila2,2 mm.

moment tromosti nosive vertikale/horizontale Ix = 9.32 cm4

standardi:

kvalitetamaterijalaAlMgSi0,5 F22          ENAW– 6060.

zaštita od buke                                            DIN4109

materijal za brtvljenje (EPDM)                    DIN7863

površinska obrada                                      DIN17611

kontrola kvalitete                                          DINEN ISO 9001

sigurnosno staklo                                        DINEN 1063